Oferta

UWAGA!!! Sprzedaż subskrypcji dla nowych osób zostaje aktualnie wstrzymana! Zainteresowanych zapraszam od początku 2024r.

Dlaczego warto dołączyć do strefy premium?
Przeczytaj

Chcesz dostęp do forum i kanału prywatnego na telegramie (wymagana instalacja ze sklepu Play lub AppStore), wybierz okres i opłać dostęp klikając w buton więcej. Strefa premium jest płatna. UWAGA! stare ceny pozostają bez zmian (599zł i 1099zł) dla osób przedłużających abonament.

1 rok2 lata
Pełny dostęp do forum i 7 kanałów/grup prywatnych na telegramiePełny dostęp do forum i 7 kanałów/grup prywatnych na telegramie
999zł1599 zł
więcejwięcej

Projekt „Portfel IKE” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd DAMIANINWESTORX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.