Historia mojego rachunku IKE

Rachunek IKE założyłem w 2015r. W celu inwestowania długoterminowego z myślą o emeryturze.

W latach 2015-2020 dokonałem łącznie 31 wpłat na rachunek w ramach systematycznego oszczędzania, które potwierdzam screenami z rachunku.

Zlecałem także wypłaty z rachunku IKE, które przedstawiają się następująco:

Jak łatwo policzyć wpłaciłem więc dokładnie 58 tys a wypłaciłem łącznie 57 tys. 932 złotych plus podatek od zysków który wyniósł (6633zł + 2082zł) oraz 10zł opłaty za 2 przelewu z rachunku.

Czyli łącznie razem z podatkiem i opłatami wypłaciłem 66 tys 657zł.

Aktualizacja na 31.12.2022r.

Do konta IKE planowałem już nie dopłacać nowych środków, zmieniłem jednak zdanie w tym roku ponieważ widziałem dużo okazji inwestycyjnych, w brakowało mi wolnych środków. W 2022r. dokonałem następujących wpłat na rachunek IKE:

Jak więc widzicie wpłaciłem w sumie 17 tys. złotych, a wpłaty były rozbite w okresie od 24 stycznia do 18 maja. Największa dopłata była w marcu tego roku 5tys. i 3 tys. złotych.

Aktualna wartość rachunku IKE na koniec 31.12.2022 wynosiła ponad 679 tys. złotych. Z tego już jasno wynika, że portfel IKE zarobił w bardzo trudnym roku aż +81%!!! Zysk kwotowo wyniósł 304 tys. złotych.

Jakie wyniki osiągał mój portfel IKE w poprzednich latach:

2015r. -22% straty vs sWIG80: +9%

2016r. +7% zysku vs sWIG80: +8%

2017r. +17% zysku vs sWIG80: +2%

2018r. +1% zysku vs sWIG80: -28%

2019r. +28% zysku vs sWIG80: +14%

2020r. +375% zysku vs sWIG80: +34%

2021r. +18% zysku vs sWIG80: +25%

2022r. +81% zysku vs sWIG80: -13%

Wyniki uwzględniają dokonywane wpłaty oraz wypłaty z rachunku IKE.

Jak więc dokładnie widać w każdym z ostatnich 7 lat mój portfel IKE notował wzrosty!!! i zdecydowanie w dłuższym terminie zostawia w tyle szeroki indeks. Wyniki są w 100% realne, na realnym rachunku i uwzględniają koszty transakcyjne! Bo jak wiadomo EXCEL przyjmie wszystko i wyniki takich portfeli nie należy brać w 100% za wiarygodne. Nie zawsze wygrywałem z WIG, bilans wynosi: 4:4. Kto obserwuje moje zmagania to wie, że rynek kilka razy mnie zaskoczył (covid, wojna) ale zawsze potrafiłem się dostosować do sytuacji i w ciągu roku szybko odrobić straty oraz wypracować duże zyski! Szczególnie trudne były lata: 2018, 2020 i 2022r. pomimo wielu trudności: covid, wojna czy bessa/spadki potrafiłem te lata zamykać także zyskiem!!!

Poniżej wrzucam screeny dokładnego stanu rachunku IKE na koniec lat 2015-2022.

  1. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2015r.

Założenia rachunku IKE i wpłata łącznie w ciągu roku 11800zł

Pierwszy i na razie jedyny rok ze stratą: -21,56%

2. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2016r.

Dopłata do rachunku IKE w ciągu roku łącznie 12 100zł

3. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2017r.

Dopłata do rachunku IKE w ciągu roku łącznie 12 100zł

4. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2018r.

Dopłata do rachunku IKE w ciągu roku łącznie 13 000zł

5. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2019r.

Dopłata do rachunku IKE w ciągu roku łącznie 6000zł

6. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2020r.

Dopłata do rachunku IKE w ciągu roku łącznie 3000zł

Wypłata brutto z rachunku IKE: 20 019zł

Wypłata netto po potrąceniu podatku i prowizji: 17 932zł

7. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2021r.

Brak nowych wpłat na rachunek IKE

Wypłata brutto z rachunku IKE: 46 638zł

Wypłata netto po potrąceniu podatku i prowizji: 40 000zł

Ogólny bilans na koniec 2021r. z wpłaconych 58 tys. złotych w latach 2015-2020, wypłaciłem w 2020 i 2021 łącznie 57 932zł netto.

8. DOKŁADNY STAN KONTA IKE NA KONIEC 2022r

Dopłata do rachunku IKE w ciągu roku łącznie 17000zł

Łączna suma wpłat na IKE od 2015r. po wypłatach częściowych: 17 068zł!!!

9. ROK 2023r. (Aktualizacja 31.07.2023r)

Dopłata do rachunku IKE na początku roku łącznie 20 000zł.

Podsumowanie wyników mojego konta IKE po 7m-cach 2023r. Po bardzo dobrym lipcu, wynik rośnie do +31% (699 428zl –> 914 322zl).

Warto oszczędzać na emeryturę!

Aktualny bilans mojego konta IKE, przedstawiający wpłaty/wypłaty oraz dywidendy najlepiej zobrazuje poniższa tabelka:

Chcesz obserwować mój rzeczywisty portfel IKE oraz podejmowane decyzje inwestycyjne?

Przejdź do zakładki Oferta i kup dostępProjekt „Portfel IKE” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd DAMIANINWESTORX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.